waarneming

Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg

archeologisch element
ID
980261
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980261

Beschrijving

In het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel archeologisch spoor: de bodem bestaat integraal uit recent aangevoerde grond.

De hoogte van de verstoorde bodem varieert tussen 624 en 672 cm TAW.


Bron     : Verwerft D., Mikkelsen J.H. en Roelens F. 2020: Proefsleuvenonderzoek Chartreuseweg, Brugge: Verslag van Resultaten, Raakvlak project 2020E369. Brugge: Raakvlak bvba.
Auteurs :  IOED Raakvlak
Datum  :

Verstoorde bodem

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980261 (Geraadpleegd op )