waarneming

Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg

archeologisch element
ID: 980261   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980261

Beschrijving

In het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel archeologisch spoor: de bodem bestaat integraal uit recent aangevoerde grond.

De hoogte van de verstoorde bodem varieert tussen 624 en 672 cm TAW.


Bron     : Verwerft D., Mikkelsen J.H. en Roelens F. 2020: Proefsleuvenonderzoek Chartreuseweg, Brugge: Verslag van Resultaten, Raakvlak project 2020E369. Brugge: Raakvlak bvba.
Auteurs :  IOED Raakvlak
Datum  : 17-09-2020

Verstoorde bodem

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg (archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: 05-2020)
    • Bron: Verwerft D., Mikkelsen J.H. en Roelens F. 2020: Proefsleuvenonderzoek Chartreuseweg, Brugge: Verslag van Resultaten, Raakvlak project 2020E369. Brugge: Raakvlak bvba.
      Literatuur (2020)
    • https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15002

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980261 (Geraadpleegd op 05-12-2020)