waarneming

Vooronderzoek Lier Kapelstraat

archeologisch element
ID
980263
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980263

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6769
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 1 werden geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 2 werden eveneens geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Er kan worden gesteld dat de bodem in het plangebied reeds verstoord is door de vroegere gebouwen in het plangebied. 

Er kan worden gesteld dat het plangebied reeds sterk verstoord was door de aanleg van het wegdek dat zich ten noorden van de onderzoeksterrein bevindt. Het archeologisch niveau werd aangelegd in een sterk gereduceerde C-horizont. Naarmate er meer in oostelijke richting werd gegraven kwam de werkput onder water te staan. Vermoedelijk maakte het onderzoeksterrein in het verleden mee deel uit van het stromingsgebied van de Nete.


Bron: Van Bavel J. & Verrijckt J. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Lier, Kapelstraat 33: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0347. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Recente verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: puinlagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Lier Kapelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980263 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.