waarneming

Vooronderzoek Dilbeek Plankenstraat

archeologisch element
ID
980264
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980264

Beschrijving

Er werden vijf antropogene sporen aangetroffen, allen sporen te relateren aan de 19-20ste eeuw activiteiten van de boerderij. De aangetroffen losse vondsten kunnen meestal ook met 19-20ste -eeuwse activiteiten worden geassocieerd (baksteen, aardewerk, metaalfragmenten). Ploegsporen bevestigen het gebruik als akkerland.


Bron     : Coenaerts J. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Plankenstraat nr. 48 te Dilbeek: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1246. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 18-09-2020

Boerderij (Nieuwste tijd)

Datering: nieuwste tijd
Typologie: akkerlanden, archeologische objecten, muurresten, ploegsporen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Dilbeek Plankenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980264 (Geraadpleegd op 19-06-2021)