waarneming

Vooronderzoek Keerbergen Haachtsebaan 92

archeologisch element
ID
980265
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980265

Beschrijving

Er werden sporen worden geregistreerd uit verschillende perioden. Het belangrijkste spoor was een gebogen gracht met een sterk uitgeloogde vulling die oorspronkelijk watervoerend was. Zij was lange tijd in gebruik. Daarvan getuigt een heruitgraving. Omdat geen bijhorende sporen of vondsten werden aangetroffen, kon de gracht niet worden gedateerd. Daarnaast werd een aantal kleine goed afgelijnde paalkuilen aangetroffen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Zij vormen geen structuur, waardoor ook deze sporen niet met een permanente nederzetting in verband kunnen worden gebracht. Het zou ook om landbouwsporen kunnen gaan. Ook voor deze periode werden geen vondsten aangetroffen. Op de overgang van de 18de naar de 19de eeuw werd een huis gebouwd in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Het gebouw bevond zich in het verlengde van de straat. Het had een ondiepe bakstenen kelder en een fundering van losse steenbrokken.


Bron     : De Beenhouwer J. & Arckens M. 2020: Nota Keerbergen Haachtsebaan 92: Verslag van Resultaten, FODIO Folio 60. Moerbeke: FODIO bvba.
Auteurs :  Fodio bvba
Datum  :

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Ongedateerde gracht

Typologie: afwateringsgreppels, grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Keerbergen Haachtsebaan 92 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980265 (Geraadpleegd op )