waarneming

Vooronderzoek Ichtegem Bruggestraat

archeologisch element
ID
980268
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980268

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 7 sporen geregistreerd: 3 recente greppels en 4 mogelijke kuilen die nadien natuurlijk bleken te zijn. Verder werden enkel nog natuurlijke sporen en recente verstoringen aangetroffen.

De greppels waren allemaal duidelijk als recent te interpreteren, dit was onder meer duidelijk op de plaatsen waar er sprake was van een begraven A-horizont. Daar kon vastgesteld worden dat de greppels door deze ploeglaag sneden. Bijgevolg werd ook geen verdere spoorbewerking toegepast op deze sporen.

Naast de greppels werden ook een viertal sporen aangetroffen die als mogelijke kuilen of paalkuilen werden geĆÆnterpreteerd. Drie van de vier sporen werden gecoupeerd en hieruit bleek dat het in alle gevallen natuurlijke sporen betrof.


Bron     : Verdegem S. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Ichtegem Bruggestraat Fase 1: Verslag van Resultaten, Project 2020C319. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 18-09-2020

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Ichtegem Bruggestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980268 (Geraadpleegd op 18-04-2021)