waarneming

Vooronderzoek Gent Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat Bouwveld 3

archeologisch element
ID
980269
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980269

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden zesenveertig sporen aangetroffen, waarvan één natuurlijk spoor, acht recente sporen, vier greppelfragmenten die herkend werden op historische kaarten en 33 oudere sporen die vermoedelijk in de metaaltijden (of iets jonger) te plaatsen zijn. Zes kuilen vertonen grote overeenkomsten met de gekende, ronde kuilen uit de late bronstijd die in de hele noordwestelijke zone van The Loop voorkomen en de enige restanten lijken van een uitgestrekte (en vermoedelijk meerfasige) nederzetting. De overige paalsporen liggen verspreid over het gehele projectgebied en kunnen mogelijk tot een aantal constructies behoren. In de ijzertijd komen op The Loop verschillende geïsoleerde bijgebouwen voor, alsook volledig erven. Het valt evenmin uit te sluiten dat het om iets jongere periodes zoals de Romeinse periode of vroege middeleeuwen zou gaan. Duidelijk is dat over het gehele projectgebied in een matige densiteit archeologische sporen voorkomen.


Bron     : Genbrugge S., Hoorne J. & Heynssens N. 2020: Nota Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat Bouwveld 3: Verslag van Resultaten, De Logi & Hoorne project 2020E210. Adegem: De Logi & Hoorne bvba.
Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Kuilen (late bronstijd)

Datering: late bronstijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Nederzetting

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat Bouwveld 3 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980269 (Geraadpleegd op )