waarneming

Vooronderzoek Kalmthout Darm 5

archeologisch element
ID
980270
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980270

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden verscheidene verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de zeer losse, donkere en humeuze vulling, alsook de inmenging van plastiek en geotextiel, drainagebuizen, etc… als recent geïnterpreteerd worden. Deze verstoringen kunnen te wijten zijn aan de recente landbouwactiviteiten. 

Ook werden er verstoringen aangetroffen die een geelbruine gevlekte kleur hadden. Deze verstoringen kunnen enerzijds gerelateerd worden aan spitsporen. Dit zijn sporen waarbij de A-horizont verrommeld is geraakt in de C-horizont door te ploegen. Anderzijds kunnen deze verstoringen gerelateerd worden aan drainagebuizen.

Verder werden er ook greppels aangetroffen die reeds geïdentificeerd kunnen worden als perceelsgrenzen op de Atlas der Buurtwegen. Vandaag de dag zijn deze nog steeds aanwezig op de GRB-kaart. In eerste instantie werden deze greppels als verstoringen geïnterpreteerd in het veld. Nadien werd duidelijk dat het hier om oude perceelsgrenzen ging.

Er werden zowel bij de aanleg van de vlakken, registratie van de profielen en sporen geen vondsten aangetroffen.


Bron     : Van Bavel J., Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Kalmthout Darm 5: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0357. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kalmthout Darm 5 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980270 (Geraadpleegd op )