waarneming

Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax

archeologisch element
ID
980271
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980271

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6421
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht gezien de omvang van het plangebied slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht. Het gaat hierbij voornamelijk om grachten met een noordoost – zuidwest oriëntatie. Twee grachttracés kunnen op basis van hun ligging en dezelfde oriëntatie zoals op 19de-eeuwse kaarten geïnterpreteerd worden als perceelsgracht. Een derde grachttracé met dezelfde oriëntatie bevatte twee randscherven grijs gedraaid aardewerk, waardoor een datering vanaf de middeleeuwen voor deze historische perceelsgrachten vooropgesteld kan worden.Verspreid konden ook nog enkele geïsoleerde potentiële paalkuilen geregistreerd worden.


Bron: Vanhoutte C. 2020: Proefsleuvenonderzoek Torhout Noordlaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A436. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Perceelsgreppels en paalkuilen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980271 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.