waarneming

Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax

archeologisch element
ID: 980271   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980271

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht gezien de omvang van het plangebied slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht. Het gaat hierbij voornamelijk om grachten met een noordoost – zuidwest oriëntatie. Twee grachttracés kunnen op basis van hun ligging en dezelfde oriëntatie zoals op 19de-eeuwse kaarten geïnterpreteerd worden als perceelsgracht. Een derde grachttracé met dezelfde oriëntatie bevatte twee randscherven grijs gedraaid aardewerk, waardoor een datering vanaf de middeleeuwen voor deze historische perceelsgrachten vooropgesteld kan worden.Verspreid konden ook nog enkele geïsoleerde potentiële paalkuilen geregistreerd worden.


Bron     : Vanhoutte C. 2020: Proefsleuvenonderzoek Torhout Noordlaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A436. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 18-09-2020

Perceelsgreppels en paalkuilen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: van 18-05-2020 tot 25-05-2020)
    • Bron: VANHOUTTE C. 2020: Proefsleuvenonderzoek Torhout Noordlaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A436. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
      Literatuur (2020)
    • https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15150

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980271 (Geraadpleegd op 05-12-2020)