waarneming

Vooronderzoek Merksplas Veldenbergstraat

archeologisch element
ID
980274
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980274

Beschrijving

Er kwamen slechts twee sub-recente greppels, enkele natuurlijke sporen en recente antropogene verstoringen aan het licht. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Bron     : Pepermans J., Wijnen J. Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Merksplas Veldenbergstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0354. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Subrecente greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Merksplas Veldenbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980274 (Geraadpleegd op )