waarneming

Glabbeek Torenstraat

archeologisch element
ID
980278
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980278

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek werden sporen uit de Romeinse periode aangetroffen. Naast twee brandrestengraven, gaat het voornamelijk om sporen die aan een nederzettingssite en aan ambachtelijke activiteiten gerelateerd worden. Er wordt een link vermoed met waarneming 3080 (pottenbakkersoven). Gezien het ambachtelijke karakter en omdat de concentratie aan sporen binnen deze locatie het grootst is.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Handgevormd aardewerk Ijzertijd

Datering: ijzertijd
Context: vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze werden aangetroffen bij het aanleggen van het vlak. Gezien de scherven erg verweerd zijn, is een verdere determinatie niet mogelijk.

Onbepaalde sporen

Context: kringgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het is niet duidelijk of het gaat om een kringgreppel of een boomval.

Romeinse Rurale site

Datering: Romeinse tijd
Context: brandrestengraven, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen verschillende kuilen, paalkuilen en twee brandrestengraven aan het licht. In de kuilen werden aardewerk, metaalslakken en natuursteen aangetroffen. Onder het aardewerk werd Pompejaans rood, geverfd aardewerk en aardewerk met radstempelversiering herkend.

Silex neolithicum of bronstijd

Datering: laatneolithicum, vroege bronstijd
Context: losse vondsten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden zes lithische artefacten ingezameld bij de aanleg van het vlak (losse vondsten) waarvan vijf zijn vervaardigd uit vuursteen en één uit wommersomkwartsiet. Het gaat om een kerntablet en een nog onafgewerkte bladvormige pijlpunt. Het lithisch materiaal wordt in het laat-neolithicum of in de bronstijd gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Glabbeek Torenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.