waarneming

Oudenaarde Reytstraat

archeologisch element
ID
980279
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980279

Beschrijving

Zowel via het verkennend booronderzoek als via het proefsleuvenonderzoek kon geen archeologisch relevante site vastgesteld worden.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Ijzertijd Aardewerk

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Context: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragmenten handgevormd aardewerk. Gedateerd op de overgang van de Ijzertijd naar de Romeinse tijd.

Kuilen Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Context: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vulling is sterk homogeen lichtbruinig grijs met baksteenbrokken.

Romeinse of Middeleeuwse kuil

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de kuil werd een scherf gevonden. Mogelijk Romeins of middeleeuws.

Steentijd Silex

Datering: steentijd
Context: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het aanleggen van het vlak werd een fragment silex met witte patina aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudenaarde Reytstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980279 (Geraadpleegd op )