waarneming

Keerbergen Putsebaan Sportvelden

archeologisch element
ID
980281
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980281

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6688
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naast de sporthal werd een hockeyveld aangelegd.

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek is vastgesteld dat in het noordelijke deel van het terrein geen intacte bodem meer was. Het zuidelijk deel wel en daar vond het verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek plaats.

Centraal in het projectgebied is een gracht aangetroffen die in verband gebracht kan worden met een perceelgreppel zichtbaar op een luchtfoto uit
1971 en op de 19de-eeuwse kaart van Popp. Verder zijn alleen recente sporen aangetroffen die in verband kunnen gebracht worden met landbouwactiviteiten en met de omvorming van akkerland naar voetbalveld, alsook zeer recente vergravingen door het afgraven en egaliseren van het terrein net voor het uitvoeren van het archeologisch onderzoek. Oudere sporen dan de 19de eeuw zijn niet aangetroffen, evenmin als vondsten.

 


Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Keerbergen Putsebaan Sportvelden [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980281 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.