waarneming

Archeologisch vooronderzoek Meerleseweg en Groot Eyssel

archeologisch element
ID
980282
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980282

Beschrijving

Op basis van het advies van een eerdere archeologienota die de realisatie van nieuwe persleidingen, pompstations en werkterreinen in de Meerleseweg, Zandbergstraat en Elsterdijk te Hoogstraten behandelde, werd overgegaan tot een vooronderzoek met ingreep in de bodem. De rivier de Mark doorkruist een deel van het projectgebied en de rest van het projectgebied is gesitueerd op de flank die parallel gelegen is ten oosten van de Mark. Binnen het projectgebied werd een zone aangeduid waar het het potentieel op steentijd- en jongere sites als hoog werd ingeschat. In deze zone werd dan ook een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd.

Na een landschappelijk booronderzoek, vonden verkennende en later waarderende boringen plaats in de zones die aangeduid waren als potentieel belangrijk voor steentijdvondsten. Het verkennend booronderzoek leverde 2 artefacten op, een kleine afslag en een kling. Het waarderend booronderzoek leverdere echter geen verdere artefacten op. Het steentijdpotentieel werd na deze boringen uitgesloten.

Nadien werd het potentieel op grondsporen uit perioden jonger dan de steentijd over heel het onderzoeksgebied geƫvalueerd door middel van een weinig opleverend proefsleuvenonderzoek. Het ging immers enkel en uitsluitend over afwatering, percelleringsgreppels en landbouwactiviteiten uit de nieuwe of nieuwste tijd.


Bron     : Van der Kelen A. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Meerleseweg en Groot Eyssel te Hoogstraten (prov. Antwerpen) 22.613 Nota, ABO ARchaeologische Rapporten 1288, Aartselaar
Auteurs :  Van der Kelen, Anouk
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Recente greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Meerleseweg en Groot Eyssel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980282 (Geraadpleegd op )