waarneming

Kalmthout Brasschaatsteenweg

archeologisch element
ID
980284
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980284

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek kon een goed licht werpen op het archeologisch potentieel van de site, dat in dit geval negatief is. Over het gehele terrein komen immers uitgestrekte en diepe vergravingen en verstoringen van recente datum voor. Er werden geen archeologische sporen aangetroffen. Er wordt dan ook geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.

 


Bron     : ACKE B., BRACKE M. en FONTEYN P. 2020: Nota Kalmthout Brasschaatsteentweg. Verslag van de resultaten. 2019-026, Moerbeke-Waas
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kalmthout Brasschaatsteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980284 (Geraadpleegd op )