waarneming

Dilsen-Stokkem Bekaertlaan

archeologisch element
ID
980286
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980286

Beschrijving

Bij het landschappelijk booronderzoek vertoonden 40 boringen een matig (A/B/C) tot goed (A/E/B/C) bewaard podzolprofiel. De overige boringen (N 133) waren volledig verstoord of bevatten een ophogings/egalisatiepakket dat reikte tot in de C-horizont.

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen lithische artefacten aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen of vondsten op.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Context: ophogingslagen, podzols
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dilsen-Stokkem Bekaertlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980286 (Geraadpleegd op )