waarneming

Hoogstraten De Lijn

archeologisch element
ID
980288
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980288

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de heraanleg van een gedeelte van de busstelplaats. Het onderzoek leverde geen resultaten op met uitzondering van een vermoedelijk 20ste-eeuwse waterput. De overige geplande werken op dit perceel waren te weinig ingrijpend om een verstoring aan het bodemarchief teweeg te brengen. 


Bron     : JENNES N., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Hoogstraten, Van Aertselaerstraat: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0258, Beerse
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Waterput

Datering: nieuwste tijd
Typologie: waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: cement
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstraten De Lijn [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980288 (Geraadpleegd op )