waarneming

Lier Bollaarstraat

archeologisch element
ID
980290
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980290

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd langs de Bollaarstraat in Lier een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het booronderzoek toonde aan dat er geen potentieel voor steentijdbewoning te verwachten was. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts zeven sporen genummerd die geïnterpreteerd werden als kuil, greppel of natuurlijke verstoring. De kuilen bevonden zich in het noorden van het projectgebied, terwijl de greppels in het zuiden werden aangesneden. In één kuil werd een handgevormde scherf aangetroffen die ruw gedateerd kan worden in de metaaltijden. Één greppel komt overeen met een perceelsafbakening op het historisch kaartmateriaal en krijgt aldus een jongere datering. De overige sporen waren niet te dateren.


Bron     : VANDER CRUYSSEN M. & PAWELCZAK P. 2020: Nota Lier Bollaartstraat. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1369, Bassevelde.
Auteurs :  Vander Cruyssen, Margot
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: metaaltijden, middeleeuwen
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Scherf handgevormd aardewerk

Datering: metaaltijden
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lier Bollaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980290 (Geraadpleegd op )