waarneming

Kruisstraat Duffel

archeologisch element
ID
980291
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980291

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6820
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van appartementen werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven.

De landschappelijk boringen hebben aangetoond dat het plangebied over het algemeen opgebouwd is uit een matig goed bewaarde lemige zandbodem zonder profielopbouw of een slechte bewaarde podzolrestant.

De sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek bestaan uit greppels, (paal)kuilen, verstoringen en enkele natuurlijke verstoringen. Meerdere verstoringen waren tevens zichtbaar tussen de aangelegde werkputten in de vorm van muurwerk en kelders. Er werden geen vondsten aangetroffen waardoor het niet mogelijk was de kuilen of greppels te dateren, maar de aanwezigheid van baksteen en recent glas, de scherpe aflijningen en de gelijkenissen van de vullingen met de bovenliggende A-horizont doen vermoeden dat relatief jonge sporen werden aangesneden.


Bron: MASSAGE L., DESMET C., PAWELCZAK P. & VANDER CRUYSSEN M. 2020: Nota Duffel - Kruisstraat 160-162. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1393, Bassevelde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

(paal)kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kruisstraat Duffel [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.