waarneming

Lommel Gerard Mercatorstraat III

archeologisch element
ID
980292
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980292

Beschrijving

De 74 proefputten leverden 215 lithische artefacten op: 137 chips waarvan 5 verbrand, 32 afslagen waarvan 3 verbrand, 2 klingen, 15 werktuigen waarvan 1 verbrand, 4 productie elementen, 5 kernfragmenten en 20 brokstukken waarvan 9 verbrand. Er was een lage algemene vondstendichtheid. Chronologisch situeren de artefacten zich van het finaalpaleolithicum tot het laatmesolithicum.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 27 recente sporen geregistreerd. De sporen werden als recent geĆÆnterpreteerd op basis van hun gemarmerde vulling, hun scherpe begrenzing en de machinale afmetingen. In sleuf 7 werd er een vlakvondst ingezameld. Het was een silex met een recht geretoucheerde boord. Het zou een geweerkei kunnen zijn maar daarvoor lijkt het stuk te onregelmatig.


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithische artefacten

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Recente Sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lommel Gerard Mercatorstraat III [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980292 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.