waarneming

Roosdaal Koning Albertstraat

archeologisch element
ID
980294
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980294

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek door middel van proefsleuven werden aan de Meiboomweg 3 greppels aangetroffen. Twee liepen parallel aan elkaar en zullen vermoedelijk gelijktijdig zijn. De derde dateert uit een latere periode. Op het terrein aan de Daalbeekstraat werden geen sporen aangetroffen.


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 28-09-2020

Greppels onbepaald

Context: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 3 greppels aangetroffen. Twee smalle greppels lopen parallel die aan elkaar lopen. bevonden zich op het niveau van de begraven bodem. Ze waren komvormig en nog 12 en 8 cm diep bewaard. De derde werd direct onder de bouwvoor aangetroffen en was 10 cm diep. Ze komen niet overeen met historische kaarten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Roosdaal Koning Albertstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980294 (Geraadpleegd op 13-06-2021)