waarneming

Lommel Gerard Mercatorstraat IV

archeologisch element
ID
980295
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980295

Beschrijving

De waarderende archeologische boringen leverden 164 lithische artefacten op: 111 chips, 2 verbrande chips, 19 afslagen, 16 werktuigen, 2 productie elementen, 12 brokstukken en 2 kernfragmenten.

Bij het proefputtenonderzoek werden er 21 lithische artefacten ingezameld: 15 chips, 1verbrande chip, 2 afslagen, 2 werktuigen en 1 kling.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden recente verstoringen opgetekend.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lommel Gerard Mercatorstraat IV [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980295 (Geraadpleegd op )