waarneming

Liedekerke Houtmarktstraat

archeologisch element
ID
980296
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980296

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee sporen aangetroffen, een greppel en een paalkuil. Mogelijk betreft het oudere sporen, mogelijk met een middeleeuwse datering. Beiden liggen geïsoleerd op het terrein, vrij dicht tegen de bestaande, te behouden woning. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Liedekerke Houtmarktstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980296 (Geraadpleegd op )