waarneming

Lostraat zwembad

archeologisch element
ID
980297
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980297

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek resulteerde in de registratie van meerdere sporen verspreid over het terrein. Het gaat over 13 sporen waarvan 5 paalsporen, 3 greppels en 5 verstoringen. De paalsporen en greppels zijn door de opgravers op basis van de kleur als Romeins geïnterpreteerd. Mogelijk gaat het om sporen van bewoning of van landbouwactiviteiten, maar de graad van verstoring op het terrein bleek te hoog om hierover met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen. De resultaten van dit proefsleuvenonderzoek sluiten aan bij de opgraving die op het aangrenzend perceel ten zuiden in 2012 werd uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek toont bijgevolg aan dat de vindplaats zich verder naar het noorden uitstrekte.


Bron     : GYESBREGHS D. 2020: Nota Heist-op-den-Berg. Fase 1, Rapporten All-Archeo bvba 992, Bornem
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Greppels

Datering: Romeinse tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lostraat zwembad [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980297 (Geraadpleegd op )