waarneming

Woluwedal leemontginning zone 2

archeologisch element
ID
980298
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980298

Beschrijving

Er werden op het terrein voor fase 2 geen litische artefacten aangetroffen tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 18 parallelle sleuven gegraven. Deze leverden 10 sporen op.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Brandrestengraven

Datering: late ijzertijd (oosten), Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, brandrestengraven
Materiaal: aardewerk, bot, brons, houtskool, koper, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kuilen S1, S2, S3 en S7 zijn mogelijk brandrestengraven, ze bevatten allemaal veel houtskool. In kuil S2 werden werden resten van verbrand bot en 2 kleine brons- of koperfragmentjes die niet identificeerbaar zijn, aangetroffen. I Datering: vermoedelijk protohistorie of Romeins. In de buurt van spoor S2 werden in het colluvium een fragment van een vuurstenen afslag en een fragment handgevormd aardewerk ingezameld (losse vondsten).

Onbepaalde paalkuilen

Context: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 3 paalkuilen aangetroffen, S3 en S4 en S8. S6 ligt erg geïsoleerd en kan niet gedateerd worden. Sporen S4 en S8 liggen op 1.5 meter van elkaar en behoren vermoedelijk tot 1 structuur. Er werden geen vondsten gedaan maar de sterke uitloging en de bioturbatie doet vermoeden dat het om oudere sporen.

Postmiddeleeuwe kuilen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: extractiekuilen
Context: leemwinning
Materiaal: pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Spoor S5 is post-middeleeuws, Spoor S9 en S10 dateren vanaf de 17de eeuw. het gaat mogelijk om leemwinningskuilen, één bevatte een pijpaarden fragment dat vanaf de 17de eeuw kan gedateerd worden. Kuil S5 werd op basis van zijn scherpe aflijning en de vulling als post-middeleeuws gedateerd.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woluwedal leemontginning zone 2 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980298 (Geraadpleegd op )