waarneming

Maldegem Mottedreef

archeologisch element
ID
980299
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980299

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat er enkele nederzettingssporen uit de metaaltijden aanwezig zijn binnen het plangebied. Het gaat om vijf paalsporen, geclusterd in het noordwestelijke deel van het plangebied. Hoewel een kijkvenster en extra proefsleuf werd gegraven in deze zone, werden geen bijkomende sporen geattesteerd. De verstoringsgraad in deze zone is echter bovendien zeer hoog te noemen, waardoor weinig tot geen andere sporen meer verwacht worden. De sporen werden volledig onderzocht en leverden in totaal vijf wandfragmenten handgevormd aardewerk met reducerende bakking.

Verder werd een greppel aangesneden dieĀ overeenkomt met een perceelsgrens, aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) en Kaart van
Popp (ca. 1842-1879).


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Greppel Nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Maldegem Mottedreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980299 (Geraadpleegd op )