waarneming

Asse Broekooi

archeologisch element
ID
980302
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980302

Beschrijving

Ter hoogte van het projectgebied is het reliëf sterk gewijzigd. Enerzijds zijn bepaalde zones afgetopt, anderzijds zijn bepaalde zones opgehoogd. Hierdoor is het archeologisch niveau soms verdwenen,soms verstoord, soms bewaard op grote diepte en soms bewaard op hoger niveau.

Tussen de recent verstoorde zones zijn wel resten van de historische hoeve aangesneden. Het gaat om een reeks kuilen en een waterput ter hoogte van de binnenkoer van de vierkantshoeve en enkele vloerniveaus en muurresten ter hoogte van de noordelijke vleugel. Er was ook een restant van 
een hofmuur bewaard. Deze sporen dateren allen uit de nieuwe tot nieuwste tijd. 

Verder werden ook enkele recentere greppels aangetroffen. 


Auteurs :  Devroe, Annika
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Historische hoeve

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, muurresten, vierkantshoeven, vloeren, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Asse Broekooi [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980302 (Geraadpleegd op )