waarneming

Wielsbeke Kastanjestraat

archeologisch element
ID: 980303   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980303

Beschrijving

Er werd tijdens de terreininventarisatie 1 enkel spoor aangetroffen, een gracht. Deze leverde geen vondstmateriaal op, waardoor een datering uitblijft. Ook de exacte interpretatie is ongekend.


Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 29-09-2020

Gracht

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Wielsbeke Kastanjestraat (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: 18-08-2020)
    • Bron: LEFERE M., SLABBINCK F. 2020: Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (fase 1) deel 1: verslag van resultaten, Sint-Michiels-Brugge.
      Literatuur (2020)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wielsbeke Kastanjestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980303 (Geraadpleegd op 05-12-2020)