waarneming

Meerhout, Jaagpad

archeologisch element
ID
980304
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980304

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6625
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek kon vastgesteld worden dat er in het projectgebied een slecht tot matig bewaarde bodemopbouw aanwezig was. Oude intacte A – of E - horizonten zijn niet aangetroffen en bijgevolg werd de kans op de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites zeer laag
ingeschat. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 10 spoornummers geregistreerd. Alle antropogene sporen (kuilen, greppels en spit- of paalsporen) zijn in de nieuwste tijd gedateerd op basis van hun uitzicht en een vergelijking met de topografische kaarten. In geen enkele van de sporen werden, behalve baksteen- en houtskoolspikkels, archeologisch relevante vondsten aangetroffen. Eén spoornummer is als natuurlijk spoor geregistreerd.


Bron: DEVROE A., BERVOETS G. & ALAERTS W. 2020: Nota: verslag van de resultaten Meerhout, Jaagpad, Koersel.
Auteurs: Devroe, Annika
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Spit- of paalsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen, spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meerhout, Jaagpad [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980304 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.