waarneming

Liersesteenweg 203

archeologisch element
ID
980307
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980307

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een deel van het plangebied. De noordwestelijke tuinzone bleek reeds in sterke mate onderhevig te zijn geweest aan recente vergravingen. Ook de noordelijke zone van het meer zuidelijk gelegen weiland bleek reeds sterk verstoord te zijn. Deze verstoringen houden vermoedelijk verband met de voormalige bebouwing van deze zone zoals te zien op het historisch kaartmateriaal en de luchtfoto’s vanaf het einde van de 19de eeuw tot 2013-2015. Hoewel het overige deel van het zuidoostelijke weiland onverstoord was, werd in deze zone slechts één greppel/gracht aangetroffen die gezien zijn recente oorsprong als verstoring werd ingemeten. Deze greppel is te interpreteren als een perceelsgreppel die zichtbaar is op de Atlas der Buurtwegen, de kaart van Popp en het huidige kadaster. 


Bron     : ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Heist-op-den-Berg Liersesteenweg 203. Verslag van de resultaten, 2020-057, Moerbeke-Waas.
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  :

Perceelsgreppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Liersesteenweg 203 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980307 (Geraadpleegd op )