waarneming

Jacobsveldweg 12

archeologisch element
ID
980309
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980309

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek stelde een vrijwel onverstoord A-C horizont vast onder een beploegd akkerdek. Het proefsleuvenonderzoek leverde 28 sporen op. Het gaat om een paalspoor, greppels, sporen van beddenbouw, een bandenspoor en natuurlijke sporen. De sporen werden verspreid over het terrein aangetroffen. Al deze sporen werden op basis van hun scherpe aflijning gedateerd in de nieuwe of nieuwste tijden. Vondsten zijn niet aangetroffen.   


Bron     : REUSENS R., GYESBREGHS D. & REYNS N. 2020: Nota Wommelgem-Jacobsveldweg 12, Rapporten All-Archeo bvba 990, Bornem
Auteurs :  Reyns, Natasja
Datum  : 30-09-2020

Paal- of spitspoor

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalsporen, spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beddenbouw

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bodemgebruik
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jacobsveldweg 12 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980309 (Geraadpleegd op 23-06-2021)