waarneming

Ardooie Hoogbeverenstraat 24a

archeologisch element
ID
980311
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980311

Beschrijving

Bij het verkennend booronderzoek werden geen vondsten aangetroffen. Ook het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische vondsten of sporen op.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ardooie Hoogbeverenstraat 24a [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980311 (Geraadpleegd op )