waarneming

Kruisem Ouwegem Beertegemstraat 13

archeologisch element
ID
980312
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980312

Beschrijving

Verspreid over het plangebied zijn verschillende sporen en -clusters aangetroffen. Op het aanlegvlak van een aantal sporen werd aardewerk aangetroffen. Het verzameld vondstmateriaal kan slechts algemeen in de Romeinse periode gesitueerd worden.

Het gaat om een relatief groot aantal paalkuilen en -kuilen, verspreid over het terrein en geassocieerd met fragmenten Romeins aardewerk. 

Er zijn 2 grachten aangetroffen in het zuidoosten van het plangebied. Verder konden ook nog 3 greppels herkend worden. 

Er werd eveneens een brandrestengraf aangetroffen. Het spoor heeft een donkergrijze- zwarte vulling met houtskoolinclusie, met een ovale vorm met een lengte van ca. 150 cm en een breedte van ca. 100 cm. In het spoor werd een kruikje aangetroffen.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Sporen Romeinse periode

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruisem Ouwegem Beertegemstraat 13 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980312 (Geraadpleegd op )