waarneming

Mussenhoevelaan Boechout

archeologisch element
ID
980314
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980314

Beschrijving

Bij de uitbreiding van een landbouwbedrijf zijn op delen van het perceel werken met een bodemingreep gepland. Op deze bedreigde delen werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De overige oppervlakte zal ten dele worden opgehoogd of niet onderhevig zijn aan zware bodemingrepen. Het proefsleuvenonderzoek heeft duidelijke offsite fenomenen opgeleverd. Met name enkele grachten/ greppels en een reeks karrensporen die samen twee tot mogelijk één wegtracé vormen. Deze sporen zijn indicatief voor het historisch landschapsgebruik in de laatste 2 tot 3 eeuwen en zijn als dusdanig voldoende onderzocht in deze fase van het vooronderzoek. 1 greppel is mogelijk ouder maar bevatte geen diagnostisch vondstenmateriaal zodat een datering niet mogelijk is. Een achttal vondsten beperkt zich tot enkele aardewerkscherven (een wandscherf grijs aardewerk en 2 randfragmenten en 1 wandscherf roodbakkend aardewerk met loodglazuur), een hoefijzer en wat baksteenfragmenten, alle in relatie tot de karrensporen en/of de parallelle afwateringsgrachten. 


Bron     : WUTS F., JACOPS J., ROZEK J. & LALOO P. 2020: Boechout Mussenhoevelaan. 2019F61 Nota. Verslag van Resultaten Proefsleuvenonderzoek, Bredene
Auteurs :  GATE
Datum  : 30-09-2020

Karrensporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: karrensporen, wegen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Grachten en greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, uitrusting voor dieren, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mussenhoevelaan Boechout [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980314 (Geraadpleegd op 21-06-2021)