waarneming

Balen Acaciadreef-Dennenstraat

archeologisch element
ID
980320
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980320

Beschrijving

Een terrein van 1 ha langs de Acaciadreef en Dennenstraat wordt verkaveld in 16 bouwloten. Het terrein ligt in de vallei van de Molse Nete, het uitgestelde vooronderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. Er zijn geen steentijdartefactensites, sporensites of vondsten aangetroffen.


Auteurs :  ARON, Verhaert, Alde
Datum  :

Veen

Typologie: veenafzettingen
Context: valleien
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van veenafzetting.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Balen Acaciadreef-Dennenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980320 (Geraadpleegd op )