waarneming

Heusden-Zolder Knaepenstraat

archeologisch element
ID
980324
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980324

Beschrijving

Het onderzoek leverde een kuil op. Deze kuil werd geïnterpreteerd als een waterkuil die in de Romeinse periode herbruikt werd als afvalkuil. De kuil bevatte 3 vullingslagen:

- vulling a: 0-30 cm -Mv: gevlekt, donker bruingrijs zand met veel Romeins aardewerk daterend van 50 - 150 na Chr.; o.a. Belgische waar en kurkurnen.

- vulling b: 30- 65 cm -Mv: gelaagd (bleek)grijs zand.

- vulling c: 65 - 120 cm -Mv: gelaagd sedimentpakket. 

Er werden 2 bulkstalen ( 1 van vulling b en 1 van vulling c) genomen voor paleobotanisch onderzoek.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Romeins aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse kuil

Datering: Romeinse tijd
Typologie: afvalkuilen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heusden-Zolder Knaepenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980324 (Geraadpleegd op )