waarneming

Westerlo Leistraat 16

archeologisch element
ID
980329
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980329

Beschrijving

In totaal werden 59 sporen geregistreerd, die behoren tot 34 spoorcomplexen, waarvan, 8 stratigrafische lagen, 4 verstoringen, 1 natuurlijke spoor, 12 grachten, 4 kuilen en 5 grondbewerkingssporen (ploegsporen en spitsporen).

Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat de oorspronkelijke podzolbodem door de landbouwontginning vrijwel volledig opgenomen werd in het akkerdek en dat de kans om sporen aan te treffen uit oudere perioden laag is. De menselijke aanwezigheid op het terrein is pas aantoonbaar vanaf de 13de eeuw, toen een gracht gegraven werd om een landbouwareaal af te bakenen in een gebied dat voordien behoorde tot de 'woeste gronden'. Het oorspronkelijke bos- of heidelandschap werd daarbij omgevormd tot akkerland. Het aardewerk aangetroffen in twee smalle en ondiep bewaarde grachten doet vermoeden dat er ook een woonzone in de nabijheid was. Er werden echter geen sporen aangetroffen die een bouwareaal op het onderzoeksgebied kunnen situeren. 


Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 02-10-2020

Landbouw late middeleeuwen

Datering: 13de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Westerlo Leistraat 16 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980329 (Geraadpleegd op 23-06-2021)