waarneming

As Boshoekstraat

archeologisch element
ID
980333
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980333

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel recente sporen op. Het betreft een perceelsgreppel en enkele kuilen. De kuilen waren gevuld met baksteenafval, bouwpuin, huishoudelijk afval en een fragment plastic.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Recente Sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: As Boshoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980333 (Geraadpleegd op )