waarneming

Gelijkheidstraat - Brederodestraat

archeologisch element
ID
980344
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980344

Beschrijving

De toevalsvondst langs de Gelijkheidstraat en de Brederodestraat omvatte de restanten van de ‘face’ van de Lunet Sint-Laureis. Deze werd in de Nederlandse periode als bijkomende verdediging ten zuiden van de Spaanse citadel aangelegd tussen 1816 en 1823, en werd geslecht in 1872 om de stad Antwerpen in zuidelijke richting te kunnen uitbreiden. Deze lunet verschijnt op de kaarten vanaf 1830 en verdwijnt op de topografische kaarten vanaf 1865.

De in hout en bakstenen opgetrokken funderingen maken allemaal deel uit van de oostelijke zijde van Lunet Sint-Laureis, meer bepaald de face en de flank ter hoogte van de gracht. Het systeem van bakstenen bekleding van de onderwal noemt men in vestingbouwkundige termen een revêtement. Het gaat in werkput 1 om de gereveteerde face, in werkput 2 om de gereveteerde flank. De gedocumenteerde muurfunderingen zijn 90 cm breed en zijn over een hoogte van 100 tot 120 cm en lengte van 50 m zichtbaar. De steunberen, 14 in totaal, zijn onderaan eveneens 90 cm breed, over een hoogte van circa 100 cm bewaard en 300 cm lang gemeten vanaf de ‘face’. De restanten in werkput 1 en werkput 2 lopen niet in elkaars verlengde en maken een hoek van 150°. Voor de volledige constructie gebruikte men een baksteen van 18x9x4,5 cm, gemetseld met een grijze cementmortel.
De houten onderbouw bouwde men op met een ingenieuze fundering bestaande uit houten palen, balken en planken, die op elkaar en tegen elkaar waren vastgemaakt al dan niet met kepernagels en houtpennen. Zo ontstond er een vlakke bodem waarop men de bakstenen muur kon optrekken. Op basis van enkele staalnames van het hout werd vastgesteld dat men voornamelijk naaldhout gebruikte.


Auteurs: Cousserier, Katrien; Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuws lunet

Datering: eerste helft 19de eeuw
Typologie: bevestigingselementen, lunetten, vaatwerk, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: aardewerk, hout, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gelijkheidstraat - Brederodestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980344 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.