waarneming

Fleerackerslaan

archeologisch element
ID
980352
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980352

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat er geen intacte, begraven horizontsequentie van een paleobodem (podzolbodem) aanwezig was. 

Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die zijn geassocieerd met off-site activiteiten (uit de periode vanaf de nieuwe tijd tot en met de 20ste eeuw) bij een agrarisch landgebruik. Er werden geen relicten van een nederzetting en/of woonplaats aangetroffen.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Sporen 19de eeuw

Datering: 19de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fleerackerslaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980352 (Geraadpleegd op )