waarneming

Vooronderzoek_Gent_Zandberg

archeologisch element
ID
980353
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980353

Beschrijving

Op de Zandberg in Gent plant men de heraanleg van het plein met wadi's, boomputten nieuwe bestrating en de ontdubbeling van de riolering. De locatie heeft een heel hoog kennispotentieel binnen de 12de-eeuwse stadsomwalling van Gent. Er is dan ook een archeologische evaluatie in de vorm van 3 proefputten uitgevoerd. 

Onder de recente pleinverharding werd het eerste relevante archeologische niveau aangetroffen op -40/50cm. Er werd een complexe sequentie van bodemlagen aangetroffen die, naargelang de werkput, verschilde. De oudste laag bestond uit een vergraven of versmeten zavellaag die eerst als moederbodem werd aanzien maar wellicht te maken heeft met een grote kuil of bewoning. Daarin zijn plaatselijk diepe (zandwinnings)kuilen aangelegd (vóór de 12de eeuw), gevolgd door nivellerings- of ophogingspakketten. In één proefput werd daarboven een dik zwart, organisch pakket aangetroffen gedateerd vanaf ca. 1200. De oorspronkelijke bodemopbouw (met o.a. vroegmiddeleeuwse sporen) is dus later weggegraven.


Bron     : VERMEIREN G. 2020: Gent, Zandberg. Archeologienota, Gent.
Auteurs :  Vermeiren, Geert
Datum  :

middeleeuwse activiteit op de Zandberg

Datering: middeleeuwen
Typologie: afvallagen, kuilen, nivelleringslagen, vaatwerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een complexe stratigrafie getuigt van activiteiten voor het midden van de 12de eeuw. Het betreft in een put sterk afgelijnde nivellerings/ophogingspakketten en in een andere put winningskuilen. Jongere lagen en sporen betreffen nivelleringslagen, kuilen en een dik, zeer organisch, zwart pakket. Dat laatste omvatte ook een grote hoeveelheid scherven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek_Gent_Zandberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980353 (Geraadpleegd op )