waarneming

Hamont-Achel Leenderdijk

archeologisch element
ID
980358
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980358

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft uitgewezen dat binnen het projectgebied geen intacte bodemopbouw meer aanwezig was. Om die reden is geen verder onderzoek naar de aanwezigheid van een steentijdartefactensite meer uitgevoerd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek, zijn naast enkele verstoringen ook zes grachten aangetroffen. De verstoringen variëren van kuilen met bouwmateriaal, vergravingen en sporen van landbouwactiviteit. De sporen kunnen teruggebracht worden tot drie reeksen van twee parallelle grachten. Twee reeksen behoorden met zekerheid tot één en dezelfde gracht die op de Atlas der Buurtwegen overeenkomt met de westelijke perceelsgrens en kunnen zo gedateerd worden in de 19de eeuw. Voor de derde reeks grachten zijn geen parallellen gevonden op de historische kaarten.


Auteurs :  Heirbaut, Elly
Datum  :

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hamont-Achel Leenderdijk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980358 (Geraadpleegd op )