waarneming

Overijse Terhulpensesteenweg 277

archeologisch element
ID
980359
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980359

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd geen enkel antropogeen spoor aangetroffen. In het zuiden van werkput 1 werd wel een natuurlijk spoor aangetroffen wat mogelijk geĆÆnterpreteerd kan worden als een boomval. Er zijn ook geen artefacten aangetroffen. De toplaag van het terrein is een ploeglaag. Daar onder is de natuurlijke bodem aanwezig waardoor de afwezigheid van archeologisch sporen en artefacten verklaard kan worden door geen menselijke activiteit in het verleden.


Auteurs :  Broeckmans, Daan
Datum  : 12-10-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overijse Terhulpensesteenweg 277 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980359 (Geraadpleegd op 13-06-2021)