waarneming

Keerbergen Bakestraat

archeologisch element
ID
980360
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980360

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat bijna over het volledig terrein een min of meer intact bodemarchief aanwezig is met zandgronden zonder profielontwikkeling.

In totaal werden er zeven sporen geregistreerd, waarvan er zes met zekerheid als antropogeen en één als vermoedelijk natuurlijk kunnen geclassificeerd worden. Voorts werden er heel wat boomvallen en bioturbaties vastgesteld, alsook duidelijke sporen van intensieve landbewerking. In de
zuidelijke zone bleek, in tegenstelling tot de bevindingen van het landschappelijk booronderzoek, een relatief betere bodemconservatie aanwezig te zijn dan in de noordelijke zone.


Auteurs :  Decramer, Ward
Datum  : 12-10-2020

Landbewerking

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, ploegsporen, spitsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen van diepgaande en ingrijpende landbewerking die kunnen betekenen dat dit gebied enkel gebruikt werden voor agrarische doeleinden en dat de nederzettingen zich ten noorden van het terrein concentreerde.

Paalsporen

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vijf tot zes paalkuilen vastgesteld die op basis van de bewaringstoestand en vulling mogelijk in de metaaltijden te dateren zijn, hoewel hier geen enkel sluitend argument voor is door het gebrek van archeologische vondsten. Alleszins zijn de sporen ouder dan de volle middeleeuwen. De zes paalkuilen konden evenwel niet aan een bewaarde structuur of plattegrond gelinkt worden. Hoewel ze sterke onderlinge gelijkenissen vertonen, kunnen ze thans op basis van de vaststellingen op terrein enkel als geïsoleerde paalkuilen geïnterpreteerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Keerbergen Bakestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980360 (Geraadpleegd op 23-06-2021)