waarneming

Diepenbeek Peperstraat-Waardestraat

archeologisch element
ID
980361
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980361

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 21 februari 2020. Er werd één proefsleuf aangelegd voor een totale oppervlakte van 490 m². Er werden 20 sporen aangetroffen: tien greppels, vijf paalkuilen, vier kuilen en één recent spoor. De meeste sporen die werden aangetroffen zijn greppels die dateren uit de nieuwe tijd: enkele sporen konden gedateerd worden op basis van het aangetroffen aardewerk. De meeste sporen lijken op basis van kleur en aflijning niet ouder te zijn dan de nieuwe tijd. Eén greppel kon op basis van het aardewerk dat aangetroffen werd bij aanleg van het vlak vermoedelijk gedateerd worden in de volle middeleeuwen. In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich op de rand van de Demervallei. Het is een heel waterverzadigd gebied. Hierdoor verlaagt de verwachting op sporenarcheologie, aangezien bewoningssporen zich vermoedelijk meer zuidelijker en hoger zullen situeren. De vele greppels die werden aangetroffen, met als doel afwatering passen binnen dit verhaal.


Bron     : VAN HOECKE H. & P. PAWELCZAKNota Diepenbeek, Peperstraat-Waardestraat. Deel 1: Verslag van Resultaten, Gent.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 12-10-2020

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Greppel volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diepenbeek Peperstraat-Waardestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980361 (Geraadpleegd op 01-03-2021)