waarneming

Huldenberg Wolfshaegen

archeologisch element
ID
980362
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980362

Beschrijving

Tijdens het verkennend booronderzoek werd geen steentijdvondsten of organisch materiaal aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek bracht 4 antropogene sporen aan het licht.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  : 12-10-2020

Veldovens

Datering: WO I, WO II
Typologie: veldovens
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om een serie van 5 gelijkaardige sporen met rechthoekige vorm en een uitstulping in het westen (niet meer overal bewaard). De sporen zijn ca. 1 m lang en de tussenafstand bedraagt ca. 2 m. Ze bevatten verbrand leem, houtskool en assen. Op basis van hun inclusies en vorm kunnen ze als veldovens geïnterpreteerd worden. In één van deze sporen werd een machinaal vervaardigde tegel aangetroffen.
Dergelijke veldovens kunnen vaak aan militaire activiteiten gekoppeld worden. Gezien de recentere datering lijkt een link met de Wereldoorlogen dan ook aannemelijk.

Laat middeleeuwse greppel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om een oost-west georiënteerde greppel van ca. 80 cm breedte. Bij de aanleg van het vlak werd in dit spoor een wandfragment grijs gedraaid aardewerk (V3) gevonden, hetgeen dit spoor in de late middeleeuwen dateert. Deze greppel bleek bij het couperen ca. 22 cm bewaard te zijn.

Laat middeleeuwse tot nieuwe tijd sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een ronde paalkuil en een oost-west georiënteerde greppel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huldenberg Wolfshaegen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980362 (Geraadpleegd op 20-06-2021)