waarneming

Lier Mechelsesteenweg

archeologisch element
ID
980373
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980373

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Lier langs de Mechelsesteenweg leverde een 50-tal sporen op: paalsporen, kuilen, greppels en twee waterputten of waterkuilen. Een 10-tal sporen dateren uit de metaaltijden, 2 uit de late middeleeuwen of nieuwe tijden (waaronder 1 van de waterputten of waterkuilen) en de overgrote meerderheid uit de nieuwe of nieuwste tijden. Eén van de greppels kan wellicht met WOI gelinkt worden.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Greppel WOI

Datering: WO I
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Kuil en waterput

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen, waterputten
Gebeurtenis:

Kuilen en paalsporen uit de metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Recentere archeologische sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lier Mechelsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980373 (Geraadpleegd op )