waarneming

Lievegem Durmstraat

archeologisch element
ID
980374
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980374

Beschrijving

Tijdens dit vooronderzoek werd een depressie uit de metaaltijden en enkele losse sporen uit de nieuwe tijd aangesneden.

Uit de depressie kwamen twee wandfragmenten handgevormd aardewerk uit de metaaltijden. De depressie was dus aanwezig in het landschap in de metaaltijden.

Er werden in dit proefsleuvenonderzoek negen antropogene sporen aangetroffen die waarschijnlijk uit dezelfde periode dateren. Het betreft vier greppels/grachten en vijf (paal)kuilen. Alle sporen lijken uit de nieuwe tijd te dateren. De grachten bevatten aardewerk en glas.

 

 


Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

IJzertijddepressie

Datering: ijzertijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, depressies
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Depressie waarin twee wandfragmenten handgevormd aardewerk uit de Ijzertijd werden gevonden.

Sporen uit de Nieuwe tijden

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels, , kuilen, , paalkuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier greppels/grachten en vijf (paal)kuilen aangetroffen. Op basis van het aardewerk (randfragment rood geglazuurd aardewerk van een teil) en het niet-voorkomen van twee prominent aanwezige grachten op de historische kaarten worden deze sporen gedateerd tussen de 15de eeuw en de tweede helft van de 18de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lievegem Durmstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980374 (Geraadpleegd op )