waarneming

Boutersem Dorpsstraat 3

archeologisch element
ID
980391
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980391

Beschrijving

Bij proefsleuvenonderzoek werden 3 sporen aangetroffen. Een spoor was natuurlijk, de andere betreffen een grote kuil en een mogelijk restant van een niet-gekarteerd lokaal wegtracé.


Auteurs :  Bouwen en Milieu
Datum  :

20ste eeuws veldwegje

Datering: 20ste eeuw
Context: onverharde wegen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lineair spoor dat spikkels bouwkeramiek, steenkool en aardewerkfragmenten bevat. Er werden fragmenten van volle- en laatmiddeleeuwse aardewerk (oxiderend gebakken) en 19de-eeuws industrieel steengoed. Aardewerk is mogelijk gelinkt aan het vullen van putten in het wegje.

Kuil

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden enkele fragmenten postmiddeleeuws steengoed gerecupereerd (vermoedelijk 18de of 19de eeuw). Verder waren spikkels bouwkeramiek en steenkool aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boutersem Dorpsstraat 3 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980391 (Geraadpleegd op )