waarneming

Traject Bredestraat Jesserenweg Kolmontstraat Burchtstraat

archeologisch element
ID
980399
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980399

Beschrijving

Samengevat kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied, gelegen in de Jesserenweg, Kolmontstraat en Burchtstraat, lokaal een hoog potentieel droeg voor het aantreffen van resten hoofdzakelijk in verband met de burcht van Kolmont. Ter hoogte van de Jesserenweg werd de begeleiding volledig uitgevoerd. In de Kolmontstraat werd de helft van de straat archeologisch begeleid, maar gezien de aanwezigheid van de verstoring meteen bovenop tertiaire lagen en de afwezigheid van archeologische sporen en lagen werd de strategie bijgesteld. Twee profielputten zijn op de resterende gedeelte van de Kolmontstraat geplaatst om de gaafheid van de bodem te evalueren. Deze putten hebben de afwezigheid van archeologisch interessante lagen verder bevestigd. Parallel met de werfbegeleiding was ook een wetenschappelijk onderzoek gaande aan de burcht van Kolmont. De voorlopige resultaten van het wetenschappelijke project hebben geen aanwijzingen geleverd voor bewoning uit de periode van de burcht van Kolmont, langs de Burchtstraat en in hun westelijke zone. Ze hebben ook de mogelijke muur die de Burchtstraat doorsnijdt onder de loep genomen. Uit hun voorlopige resultaten blijkt dat het een holle weg is. Op basis van deze informatie en op basis van de resultaten in de Jesserenweg en Kolmontstraat werd de strategie voor de aanvang van de werken in de Burchtstraat bijgesteld. Er werd afgesproken om het onderzoeksgebied op te delen in zones van 50 lopende meter en daarbij met de zone van het hoogste potentieel (aan de holle weg) te beginnen. Ter hoogte van deze zone was het beeld heel gelijkaardig aan de Kolmontstraat en Jesserenweg, onder een dikverstoringspakket werden namelijk grotendeels de tertiaire lagen aangetroffen. Er werden geen archeologische sporen of vondsten waargenomen. Er werden nog twee verdere zones onderzocht ten noorden en ten zuiden van de centrale zone met hoog potentieel, maar ook deze hadden ook hetzelfde resultaat, namelijk de afwezigheid van archeologisch interessante lagen en de aanwezigheid van verregaande recente verstoring. Daarbij werd de werfbegeleiding gestopt en het tracé vrijgegeven. Men kan stellen dat indien archeologisch interessante en relevante elementen aanwezig waren op de locatie van het onderzoeksgebied, die door de verregaande antropogene verstoring vernield werden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Burcht van Kolmont

  • Is gerelateerd aan
    Kasteel van Kolmont


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Traject Bredestraat Jesserenweg Kolmontstraat Burchtstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980399 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.