waarneming

Nijverheidsstraat 12

archeologisch element
ID
980401
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980401

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van nieuwe KMO-units werd het projectgebied onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek. Enkele boringen wezen de aanwezigheid van een duidelijk afgedekte podzolbodem aan, wat potentieel bood voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Rond deze boringen werd een zone onderzocht door middel van een verkennend archeologisch booronderzoek. Dit leidde niet tot indicaties van steentijdsites. Er werden noch steentijdvondsten noch vondsten uit andere archeologische periodes opgeboord.

Het proefsleuvenonderzoek van fase 1 leverde geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten op. Noch werden er vondsten gedaan die een archeologische vindplaats binnen dit deel van het plangebied doen vermoeden. De volgende fasen van het proefsleuvenonderzoek zullen uitgevoerd worden naargelang de bouwfasen vorderen.


Bron     : JENNES N., PEPERMANS J., WIJNEN J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek & proefsleuvenonderzoek fase 1. Weelde, Nijverheidsstraat 12. Verslag van de resultaten, Rapport nr. 0402, Beerse.
Auteurs :  Jennes, Niels
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nijverheidsstraat 12 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980401 (Geraadpleegd op )